BIBLIOGRAFII ȘI CRONICI ÎN DOMENIUL RROM


Sarău, Gheorghe 2008, Bibliografie rromi, 120 p., ca material suplimentar, pe DVD-ul anexat lucrării “Dumitrescu, Doru; Căpiţă, Carol; Manea, Mihai /.../ [coord.:] 2008, Istoria minorităţilor naţionale din România. Material auxiliar pentru profesorii de istorie, Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, R. A., 280 p.”.

Pineapple Sarău, Gheorghe 2009, Bibliografie şi activitate (Bucureşti, ISBN: 978-973-1733-10-4, 96 p.)Pineapple Sarău, Gheorghe 2010, Bibliografie selectivă privind rromii (1990-2009), Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale: Cluj Napoca [nr. 28, Studii de atelier. Cercetarea minorităţilor naţionale din România], p. 5-28, [ISSN 1844 + 5489, www.ispmn.gov.ro].Pineapple Sarău, Gheorghe 2012, Cronica rromă (1990-2011). Ediţia I, Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti, 274 p., ISBN 978-606-16-0091-5. Referenţi: Delia Grigore și Lavinia Pencea.Pineapple Sarău, Gheorghe 2016, Bibliografie rromă (cărţi, broșuri, reviste, ziare), București: Editura Uni versităţii din București, 256 p. ISBN: 978-606-16-0705-1.Pineapple Sarău, Gheorghe 2016, Lucrări publicate şi activităţi întreprinse de Gheorghe Sarău în perioada 1980–2015, Studii de atelier. Cercetarea minorităţilor naţionale din România.Working papers in Romanian minority studies. Műhelytanulmányok a Romániai kisebbségekról 61, Cluj-Napoca: Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale [ISPMN], 51 p. ISSN 1844-5489, v. şi electronic pe: [şi cu biografia autorului]. v.și cap. I.Tipărituri referitoare la Gheorghe Sarău (volume omagiale/ prezentări bio-bibliografice în dicționare/ enciclopedii/ bibliografii despre lucrările sale, referiri în alte lucrări etc.).Pineapple Sarău, Gheorghe 2016, Lucrări publicate şi activităţi întreprinse de Gheorghe Sarău în perioada 1980–2015, Studii de atelier. Cercetarea minorităţilor naţionale din România.Working papers in Romanian minority studies. Műhelytanulmányok a Romániai kisebbségekról 61, Cluj-Napoca: Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale [ISPMN], 51 p. ISSN 1844-5489, v. şi electronic pe: [şi cu biografia autorului]. v.și cap. I.Tipărituri referitoare la Gheorghe Sarău (volume omagiale/ prezentări bio-bibliografice în dicționare/ enciclopedii/ bibliografii despre lucrările sale, referiri în alte lucrări etc.).Pineapple Sarău, Gheorghe 2016, Lucrări publicate şi activităţi întreprinse de Gheorghe Sarău în perioada 1980–2015, Studii de atelier. Cercetarea minorităţilor naţionale din România.Working papers in Romanian minority studies. Műhelytanulmányok a Romániai kisebbségekról 61, Cluj-Napoca: Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale [ISPMN], 51 p. ISSN 1844-5489, v. şi electronic pe: [şi cu biografia autorului]. v.și cap. I.Tipărituri referitoare la Gheorghe Sarău (volume omagiale/ prezentări bio-bibliografice în dicționare/ enciclopedii/ bibliografii despre lucrările sale, referiri în alte lucrări etc.).

Descarcă


Copyright © Toatre drepturile rezervate | Astrocat