CĂRȚI/ MATERIALE DE FOLCLOR ȘI LITERATURĂ ÎN LIMBA RROMANI (BILINGVE, TRILINGVE)


Pineapple Copoiu, Petre 1996, Rromane paramìća. Dujećhibutni edìcia. O alosaripen, i rromani redàkcia thaj i informaciaqi precizàcia pal-i edìcia: tar o profèsoro Geòrge Saräu. I palutni dùma: tar o universitàro profèsoro Oktav Päun. Poveşti ţigăneşti. Ediţie bilingvă. Selecţia, redactarea în limba ţigănească şi Nota asupra ediţiei: profesor Gheorghe Sarău. Postfaţă: prof. univ. dr. Octav Păun, Bucureşti: Editura Kriterion, 148 p. ISBN: 973-26 0463 8.
Pineapple Nicolăescu-Plopşor, C.S. 1997, Paramisă haj gilă rromane. Poveşti şi cântece rrome, Bucureşti: Editura Kriterion, Biblioteca rromă/ Rromaní bibliotèka 1. Îngrijitorul colecției/ E kolekciaqo arakhno: Prof. Gheorghe Sarău/ O profèsoro Gheorghe Sarău, 116 p. Ediţie îngrijită, Note asupra ediţiei, Vocabular (rrom-român şi român-rrom) realizate de: prof. Gheorghe Sarău cu studenţii Adina Potochin şi Edy Săvescu. Prefață: prof. univ. dr. Octav Păun. Postfața (ediției din 1934): Adrian Maniu. ISBN: 973-26-0486-7 [Inițiator și responsabil proiect: Gheorghe Sarău. A demarat, astfel, Colecţia "Biblioteca Rromă" la Editura Kriterion (Bucureşti), începând din anul 1997, care a durat până în 2002, în cadrul căreia au apărut 12 titluri (Gheorghe Sarău: Ghid de conversaţie român - rrom; Barbu Constantinescu: Probe de limba şi literatura rromilor din România, C. S. Nicolaescu-Plopşor: Paramisă haj gilă rromane. Poveşti şi cântece rrome, Alexandru Ruja-Gribussy: Ana din pârâu etc.)].
Pineapple Constantinescu, Barbu 2000, Probe de limba şi literatura rromilor din România, Bucureşti - Cluj: Kriterion [Biblioteca rromă nr. 6] Biblioteca rromă/ Rromaní bibliotèka 6. Îngrijitorul colecției/ O kolekciaqo arakhno: lect. univ. dr. Gheorghe Sarău. Lector/ I ginavni: Elena Diatcu, 240 p. Titlul ediției originale: Probe de limba și literatura țiganilor din România publicate de Dr. Barbu Constantinescu (București: Tipografia Societății Academice Române, 1878, 12 p.). Notă asupra ediţiei: Gheorghe Sarău. Prefaţa: Adina Potochin. Ediţie îngrijită de: Gheorghe Sarău, Corneliu Colceriu şi Dana Dudescu. Normalizarea textelor în alfabetul limbii rromani comune: Corneliu Colceriu, Dana Dudescu, Gheorghe Sarău, studenţii Alin Bucă şi Nyitrai Réka. Versificarea cântecelor în limba română: I-XXVIII: Letiţia Mark, Gheorghe Sarău; XXIX-LI: Claudia Cioc, Gheorghe Sarău; LII-LXXV: Adina Potochin, Gheorghe Sarău. ISBN: 973-26-0586-3.

Pineapple Gribussy-Ruja, Alexandru 2001, Ana din pârâu. Basm rrom. E Nìka de pe lěn. Romanǐ paramís. Biblioteca rromă/ Rromani bibliotèka 8. Îngrijitorul colecției/ E koleciaqo arakhno: Prof. Gheorghe Sarău/ O profèsoro Gheorghe Sarău]. Lector: Elena Diatcu. Redactor limba rromani: Gheorghe Sarău, Bucureşti: Editura Kriterion, 80 p. [ISBN: 973-26-0625-8]. [Ediţie bilingvă, română-rromani; „Lucrarea apare cu sprijinul financiar al Ministerului Culturii”].
Pineapple Bănică, Isabela 2001, Întâmplări din viaţa mea. Mothovdimata anθar mirro зivipen. Grafică: Ana-Maria Cristina Costef. Referent [și redactor – confruntator] pentru limba rromani: Gheorghe Sarău, Bucureşti: Veritas, 22 p. + 22 p. [ISBN: 973-85204-3-6] [volum bilingv; Copyright: CEDU 2000+ (România) şi Institutul Naţional de Dezvoltare a Curriculumului SLO Olanda].
Pineapple Pineapple


[UNICEF – MEC - ROMANI CRISS] 2001, Le maj śukar paramìćă thaj svàtură. Cele mai frumoase povestiri şi pilde rrome, Bucureşti: Pro Media Music - UPFR [vol. I – 2001, casetă audio în limba rromani cu povestitorii rromi: Nicolae Pandelică, Tudor Lakatos, Gheorghe Cincă, Sorin Sandu Aurel, Ion Dumitru Bidia]. Copertă: Marian Petre. O redàktoro aj o koordinatòro e kasetaqo: o universitàro siklǎrno O Geòrge Sarau. Redactor-coordonator: Gheorghe Sarău [Responsabil proiect UNICEF: Gheorghe Sarău].

Pineapple Lakatos, Marius 2002, Suferinţi. Dukhalipen. Ediție bilingvă. Versiune rromă: Gheorghe Sarău. Prefață/ Anglovak: Simona Moroianu, Bucureşti-Cluj: Kriterion, 76 p. Biblioteca rromă/ I rromani bibliotèka 10. Îngrijitorul colecției: conf. univ. dr. Gheorghe Sarău. E kolekciaqo arakhno: O profèsoro Geòrge Saräu. ISBN: 973-26-0694-0.
Pineapple Băţălan, Costică 2002, Rromane taxtaja. Nestemate din folclorul rromilor. Ediţie bilingvă. Biblioteca rromă/ Rromani bibliotèka 9. Îngrijitorul colecției/ E kolekciaqo arakhno: conf. univ. dr. Gheorghe Sarău. Referent şi redactor pentru limba rromani: Gheorghe Sarău. [„Cuvânt înainte”: Costică Băţălan, p. 11-20; „În loc de prefaţă”: Otilia Hedeşan, p. 21-41; „Vocabularul elementelor lexicale rrome, împrumutate din română, excerptate şi echivalate de Gheorghe Sarău”, p. 199-213; „Fotografii”: Costică Băţălan, p. 221-224], Bucureşti - Cluj: Editura Kriterion (Biblioteca Rromă = Rromaní Bibliotèka; 9), 226 p. [ISBN: 973-26-0709-2] [„Lucrarea apare cu sprijinul financiar al Centrului de Resurse pentru Comunităţile de Romi din Cluj Napoca”].


Pineapple Pineapple


[UNICEF - MEC] 2003, Cele mai frumoase povestiri şi pilde rrome. Le maj śukar rromane paramìćă thaj svàtură, [vol. II] – 2003. Bucureşti: Media Pro Music [casetă audio în limba rromani realizată cu povestitorii rromi: Nicolae Pandelică, Borcoi Jupiter, Ionel Cordovan, Aurica-Mariti Rădulescu, Sorin Sandu Aurel, Lucian Cherata; copertă: Cosmin-Adrian Stanciu. Finanţator: UNICEF; text disponibil şi pe pagina www.edu.ro O redàktoro aj o koordinatòro e kasetaqo: o universitàro siklǎrno O Geòrge Sarau. Redactor-coordonator: Gheorghe Sarău; Responsabil proiect UNICEF: Gheorghe Sarău].


Pineapple Borcoi, Jupiter; Sarău, Gheorghe; Pandelică, Nicolae și Cordovan, Ionel 2012, Paramićă thaj phenimata le rromenqe. Povești și povestiri rrome, Botoșani: Editura „Arena Cărţii” 122 p., ISBN: 978-606-93164-5-0 [contribuţie Gheorghe Sarău: p. 81-122 și prefaţa Povești și povestiri consemnate în limba rromani, p. 7-10]; lucrare finanţată de: CNCR Romani Kher și Primăria Municipiului Botoșani].

Pineapple Bățălan, Costică 2017, O ges thaj i rǎt. Lumină și întuneric. Ediție bilingvă română-romani, București: Editura Centrului național de cultură a romilor “Romano Kher”, 328 p., ISBN: 978-606-94348-6-4 [p. 24-25: Prefațator: prof. univ. dr. Gheorghe Sarău, Costică Bățălan - folcloristul contemporan al rromilor].

Pineapple Petrilă, Daniel – Samuel 2017, Memorie și infanterie, Oradea: [Tipografie – Editură] Metropolis, ISBN: 978-973-0-23964-5. Ilustrații: Raluca Gabriela Țirigan. Referenți științifici: prof. univ. dr. Gheorghe Sarău; prof. drd. Ionel Cordovan [Prefață: p. 5-7: Gheorghe Sarău, Copilul, poetul rrom, 12 martie 2017].


Copyright © Toatre drepturile rezervate | Astrocat