CĂRȚI/ MATERIALE DE FOLCLOR ȘI LITERATURĂ TRADUSE ÎN RROMANI (BILINGVE, TRILINGVE)


Pineapple [Nuică, Elena – autoarea textului românesc] 2001, Programul meu zilnic. Murro dǐvesutno prograàmo. Az én mai prográmom, București: Extreme Group. 20 p. [lucrare apărută în parteneriatul UNICEF – Ministerul Educației Naționale – Romani Criss]. ISBN: 973-85319-7-7. Autoarea textului românesc: învățătoarea Elena Nuică, județul Mehedinți. Traducerea în limba maghiară: dr. Murvai László – Universitatea din București. Traducerea în limba rromani: dr. Gheorghe Sarău – Universitatea București. Coperta și ilustrații: pictor rrom, prof. Petre Marian – București. Consultanți: Gheorghe Sarău și Dana Sima Costin.Pineapple Krăngä, Jon [pala o…] 2002, Paramìća pala o Jon Krăngä [Poveşti după Ion Creangă]. Material didactic auxiliar pentru educaţia elevilor romi, Alba Iulia: Asociaţia Montană a Moţilor, Traducere şi adaptare: Lidia Ursu, noiembrie 2002, 50 p. Consultant şi redactare: prof. univ. dr. Gheorghe Sarău. Ilustrații: Paul Pantazescu.

Pineapple Nuică, Elena 2002, Punguța cu doi bani. O gonorro duje lovença [Dramatizare în versuri, adaptare după Ion Creangă], Bucureşti - Cluj: Editura Kriterion, 40 p. ISBN: 973-26-0693-3. Autor text în limba română: Elena Nuică. Versiune în limba rromani: Isabela Bănică, Octavian Bonculescu și Gheorghe Sarău. Versiune în limba engleză:Isabela Bănică. Ilustrații și copertă: Octavian Bonculescu. Texte muzicale: Elena Nuică. Prefață (Context, p. 3), consultant și redactor pentru limba rromani: Gheorghe Sarău. Consultant pentru texte muzicale: Ionel Ioniță.Pineapple Nuică, Elena [Adaptare în versuri de Elena Nuică după Ion Creangă] 2004, Capra cu trei iezi. I buzni thaj le trin buznorre, Bucureşti: CEDU 2000+ şi SLO Olanda, 16 p. + 2 p. Traducerea în limba rromani: Octavian Bonculescu. Ediție bilingvă (română – rromani). Consultant, redactor pentru limba rromani: Gheorghe Sarău. Ilustrații și coperta: Ana-Maria Cristina Costef. ISBN: 973-86935-5-1.

Pineapple Stănescu, Valerică 2004, Legile şatrei. Le krisa le romenqe. Versiunea rromă: prof. Camelia Stănescu, fiica autorului. Copertă şi ilustraţii: Eugen Raportoru – pictor rrom. Redactor lb. rromani şi Notă asupra ediţiei: conf. dr. Gheorghe Sarău. Postf.: lect. dr. Delia Grigore. Bucureşti: Editura Vanemonde, 124 p. [ISBN: 973-86502-7-5] [micro-roman, bilingv, rromani - român]. Finanţator: UNICEF. (Biblioteca Rromă = Rromaní Bibliotèka; 6). Ed. bilingvă română-rromă.
Pineapple Pann, Anton 2005, Despre învăţătură de Anton Pann. Anda’ o siklipe’. Rinćhibǎripen rromanes: Sorin-Aurel Sandu [ Traducere de: Sorin-Aurel Sandu]. Copertă și ilustrații: artist plastic rrom, Eugen Raportoru. Consultant și redactare în limba rromani: Gheorghe Sarău. Prefață: Context, p. 3, Bucureşti: Editura Speed Promotion, 20 p. [responsabil proiect UNICEF: Gheorghe Sarău].

Pineapple Zătreanu, Mihaela; Tacea, Antoaneta-Firuța 2005, Eu și tu. Me thaj tu. Ilustrații de: Ana Maria Cristina Costef, București: Educația 2000+; Humanitas Educational; SLO [Olanda], 80 p. ISBN: 973-86935-8-6; ISBN: 973-689-017-1. Consultant metodologic: Marja Baseler. Consultant pentru limba romani: Gheorghe Sarău.
Pineapple Borcoi, Jupter; Sarău, Gheorghe, Courthiade, Marcel 2006, Carte de poveşti rome. Rromane paramićienqo lil. Ediţie bilingvă. Edìcia duje ćhiběnθe, Cluj Napoca: Editura AMM, 56 p. [ISBN: (10) 973-8973-05-8] [Alți co-autori: Olga Markus, Kamelia Kalo, Cristina Barna, Noemi Năsturaș, Anghel Năstase, Mihai Năstase Mițan; Gheorghe Sarău: redactor, autor, co-autor traducător, p. 40-53].

Pineapple Atico Vilas, Boas da Mota 2008, Ciganos. Poemas em trânsito. Phirutne poemura. Poeme în trecere. Poems in tranzit. Cuvânt înainte de: Petru Maier Bianu. Postfaţă: Corneliu Medvedov. Traducerea în limba rromani: Sorin – Aurel Sandu. Traducerea în limba română: Petru Maier Bianu. Traducerea în limba engleză: Vasile Poenaru. Traducerea în limba portugheză a textelor în proză: Petre Mocanu, Bucureşti: Editura Coresi, 168 p. [ISBN: 978-973-137-008-8] [„Redactarea în limba rromani şi confruntarea versiunii rrome: conf. dr. Gheorghe Sarău”].

Pineapple Caragiale, I. L. 2012, O noapte furtunoasă - în limba rromani. Jekh rǎt lisǎme. Traducere și adaptare în limba rromani de: Sorin Aurel Sandu după piesa O noapte furtunoasă de I. L. Caragiale, București: Editura Vanemonde, 169 p. + 11 p. ilustraţii. ISBN: 978-973-1733-41-8, vol. bilingv rromani-română. Referent: prof. univ. dr. Gheorghe Sarău. Grafica: Adrian Sandu [Antetitlu: “Asociaţia culturală Amphiteatrrom; Gheorghe Sarău, Cuvânt înainte. Teatru în limba rromani, p. 3-5].

Copyright © Toatre drepturile rezervate | Astrocat