CURSURI DE INDIANISTICĂ UTILIZATE LA SECȚIA DE LIMBA SECȚIA DE LIMBA ȘI LITERATURA RROMANI


Pineapple Itu, Mircea; Moleanu, Julieta 2001, Cultură şi civilizaţie indiană, Bucureşti: CREDIS - Universitatea Bucureşti, 210 p. ISBN: 973-85175-1-6. Referenți: prof. univ. dr. Lucia Wald (v. Postfață pe C IV); lect. univ. dr. Gheorghe Sarău: v. p. 9-10: Notă asupra ediţiei; v. și: Gheorghe Sarău, Rromii şi limba rromani în context indian, p. 127-146; Gheorghe Sarău; Isabela Bănică; Tania Levinschi; Corina Hristu şi Julieta Moleanu [traducere din limba rromani şi redactarea lucrării Dr. Rajko Djurić: Scurtă gramatică a limbii sanscrite, p. 148-180; dr. Gheorghe Sarău, dr. Mircea Itu şi Julieta Moleanu, Bibliografie generală, p. 185-201 [Cu această lucrare, Gheorghe Sarău inițiază și îngrijește seria de cursuri universitare din domeniul limbii și literaturii rrome, necesare formării de institutori - profesori de limba rromani, în cadrul ID CREDIS – Universitatea din București, cursuri ce aveau să fie utilizate și la secția de limba și literatura rromani din cadrul Facultății de Limbi și Literaturi Străine - Universitatea din București; inițiator și responsabil proiect CREDIS și CEDU 2000+: Gheorghe Sarău].


Pineapple Itu, Mircea [Coordonator: conf. univ. dr….] 2003, Cultură şi civilizaţie indiană. Autori: prof. univ. dr. Marcel Courthiade, prof. univ. dr. Rajko Djurić, conf. univ. dr. Gheorghe Sarău, conf. univ. dr. Mircea Itu, asist. univ. drd. Delia Grigore, asist. univ. drd. Julieta Moleanu şi preparator univ. drd. Sabina Popârlan, Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti [Notă asupra ediţiei: Gheorghe Sarău], 244 p. [ISBN: 973-575-747-8] [articole despre rromi: Marcel Courthiade, Gheorghe Sarău, Delia Grigore; v. p. 5-7: Gheorghe Sarău, Notă asupra ediţiei; p. 143-164: Gheorghe Sarău, Rromii și limba rromani în context indian; p. 226-239: Gheorghe Sarău; dr. Mircea Itu; Julieta Moleanu, Bibliografie generală].Copyright © Toatre drepturile rezervate | Astrocat