CURSURI DE LITERATURĂ RROMANI UTILIZATE LA SECȚIA DE LIMBA ȘI LITERATURA RROMANI


Pineapple Grigore, Delia 2001, Curs de antropologie şi folclor rrom. Introducere în studiul elementelor de cultură tradiţională ale identităţii rrome contemporane, Bucureşti: CREDIS, 182 p. Referenți: Cercetător principal dr. Radu Octavian Maier; lect. univ. dr. Gheorghe Sarău. Culegere: Delia Grigore. Redactare: Delia Grigore. Tehnoredactare: Alina Mureanu. ISBN: 973-8336-03-1. Ed. I: 2001; ed. a III-a – 2005. [Inițiator și responsabil proiect CREDIS și CEDU 2000+: Gheorghe Sarău].Pineapple Djurić, Rajko 2002, Istoria literaturii rrome. I història e rromane literaturaqi, Bucureşti: Universitatea din Bucureşti - CREDIS, 182 p. Referent: lect. univ. dr. Gheorghe Sarău, secția de limbă și literatură rromani. Facultatea de Limbi și Literaturi Străine – Universitatea [din] București. [Traducere din limba germană: Sorin Georgescu]. Culegere: Sorin Georgescu. Redactare: Gheorghe Sarău. Tehnoredactare și paginare: Rodica Vlad și Gheorghe Sarău. ISBN: 973-734-010-8. Ed. I: 2002, ed. a II-a: 2005 [inițiator și responsabil proiect CREDIS și CEDU 2000+: Gheorghe Sarău].Copyright © Toatre drepturile rezervate | Astrocat