DICȚIONARE


Pineapple Sarău, Gheorghe 1992, Mic dicţionar rom-român, Bucureşti: Kriterion, 176 p. [cu o schiţă Morfologia dialectului vlah de varietate românească al limbii romaní. Schiţă, p. 25-81].Pineapple Sarău, Gheorghe 1998, Dicţionar rrom (spoitoresc)-român, Bucureşti: Kriterion, 1998, 144 p. ISBN: 973-26-0535-9[Biblioteca rromă: nr. 2; cu indexul Distribuţia elementelor lexicale din idiomul rromilor spoitori (din punctul dialectal Olteniţa) în funcţie de limba donatoare, p. 125-139].Pineapple Sarău, Gheorghe și Colceriu, Corneliu 1998, Dicţionar român - rrom (căldărăresc) şi Dicţionar rrom (căldărăresc) – român – realizate pe baza materialului lingvistic excerptat din micul Dicționar româno-țigan 932 p.), publicat de Ioan Cibu în anul 1932, la Sebeș - Alba, Bucureşti: Kriterion, 1998, 144 p. [Colecţia "Biblioteca rromă: nr. 3].Pineapple Sarău, Gheorghe 2000, Dicţionar rrom-român, Cluj Napoca: Editura Dacia, 232 p., ISBN: 973-35-0987-6.Pineapple Sarău, Gheorghe; Hristu, Corina; Bâzdâgă, Iuliana [Sorina Nae, Dana Dudescu, Șerban Dan Căpățână, Mădălina Barbu, Aliona Cazacu, Ionuța Grumăzescu, Nyitrai Réka și Hildegard Ignătescu] 2003, Dicţionar român-rrom (Lexicul rrom modern, rar şi vechi). Coordonarea, uniformizarea, redactarea lexicografică, Cuvântul înainte şi Alfabetul limbii rromani: Gheorghe Sarău, Bucureşti: Editura Vanemonde, 2003, 268 p. Coperrta: realizată de pictorul rrom Eugen Raportoru. ISBN: 973-85501-6-5.

Pineapple Sarău, Gheorghe 2006, Dicţionar rrom-român, Bucureşti: Editura Sigma, 224 p. ISBN (10) 973-649-251-6 și ISBN (13) 978-973-649-251-8.Pineapple Courthiade, Marcel 2006, Murri angluni rromane ćhibăqi evroputni lavustik -C, Budapest: Cigány Ház & Paris: INALCO & Commissariat de l ‘Union Rromani Internationale pour la langue et les droits linguistiques.Version provisoire de travail, 354 p. [rromani – cu echivalare în 10 limbi]. Ediții de lucru anterioare: Courthiade, Marcel & alii (intégralité des noms dans a version définitive) 2005, Mi angluni rromane ćhibǎqi evroputni lavustik. Rromanes, English, Français, Espaňol, Deutsch, Shqip, Româneşte, Srpsko-Hrvatski, Slovenský, Ελληνιϰά. Version provisoire de travail, Paris: INALCO-CRESCIC (Commisariat de l’Union Rromani Internationale pour la langue et les droits linguistiques), 336 p.; Courthiade, Marcel 1997, [Dicţionar rrom poliglot], Paris: Centrul de Studii Ţigăneşti/ Universitatea Sorbona [1997], 343 p. mss.; Ediție ulterioară finală: Courthiade, Marcel [főszerkesztő], Rézműves, Melinda [szerkesztő] 2009, Első rromani nyelvű európai szótáram: cigány, magyar, angol, francia, spanyol, német, ukrán, román, horvát, szlovák, görög, Budapest: 2009, 511 l. [l. = p.]”. [Bibliogr.: p. 509-510, la p. 510 - sunt citate 5 dicţionare elaborate de Gheorghe Sarău; ill. Ferdinand Koći. [ISBN: 978-963-85408-6-7]; Între co-autori: Sarău, Prof. Gheorghe; Zoltan, Luludi [Florina, din Hădăreni], Petcu, Silviu – pentru echivalări de cuvinte în limba română; Stănescu, Camelia - pentru limba spaniolă [Precizări: 1. co-autorii din România ai ediţiilor manuscrise din 1997, 2005, 2006, 2009, pentru echivalările cuvintelor rrome în limba română și spaniolă, au fost: Gheorghe Sarău și Camelia Stănescu. 2.exemplarul tipărit la Budapesta în 2009 a fost donat de Gheorghe Sarău BCU din București, în 2015.3. Gheorghe Sarău mai deține doar ed. mss. din 2006, mai sus descrisă].Pineapple Sarău, Gheorghe 2012, Dicţionar român-rrom. Colecţia „Biblioteca rromă” - nr. 9, Bucureşti: Editura Sigma, 288 p., ISBN 978-973-649-754-4.Pineapple Sarău, Gheorghe; Vidrașcu, Alexandra 2019, Dicționar trilingv rrom-român- englez, București: Editura Centrului Național de Cultură a Romilor – Romano Kher, 368 p., ISBN: 978-606-9097-00-7. [Redactor] – Coordonator proiect: Steluța Slate. Culegere și redactare lexicografică: Gheorghe Sarău (română și rromani); Alexandra Vidrașcu (engleză).Copyright © Toatre drepturile rezervate | Astrocat