EDUCAȚIE/ ȘCOLARIZARE/ ÎNVĂȚĂMÂNT PENTRU RROMI


Pineapple Sarău, Gheorghe 2002, Doar împreună reuşim. Reuşita modelului românesc privind educaţia pentru rromi şi predarea limbii materne rromani, Brăila: [AURr], 40 p.


Pineapple Sarău, dr. Gheorghe; Stanciu, dr. Filip; Murvai, dr. László; Zătreanu, Mihaela 2003, Parteneriatul strategic dintre Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului și UNICEF în educația copiilor romi. Realizări și perspective, București: Editura Vanemonde, 140 p. ISBN: 973-86502-2-4.

Pineapple Faure, Pascale [Report prepared by…] 2003, Education of Roma/ Gypsy children in Europe. Training Modules for Teacher in the History, Culture and Language of the Roma, Strasbourg: Conseil de L’Europe [DG IV/EDU/ROM (2003) 10. A European training project on schooling for Roma/ Gypsy children European Summer University (Dijon, 30 June - 5 July 2003); v. la p. 25-27: Gheorghe Sarău, Language. The succes of the Romanian model of education for Roma and the teaching of Romani as a mother tongue.
Pineapple Ionescu, Vasile; Sarău, Gheorghe; Stanciu; Filip 2004, Ghid de practici pozitive pentru educaţia copiilor romi, Bucureşti: Artprint, 112 p. [Inițiatori:] Centrul Romilor pentru Intervenţie Socială şi Studii - Romani CRISS, Agenția de Monitorizare a Presei “Cațavencu” [Contribuţia autorilor: Vasile Ionescu: cap. II, Gheorghe Sarău: cap. III, IV şi V, Filip Stanciu: cap. I, III].

Pineapple [PHARE - Programul educaţional PHARE - Ministerului Educaţiei şi Cercetării] 2007, [Dosarul MECT cu suporturi de curs în cadrul celui de-al doilea seminar de pregătire a formatorilor din perioada 29.01.-10.02. 2007 - Otopeni (cu trei sesiuni de formare ale Programul educaţional PHARE 2004 „Acces la educaţie pentru grupuri dezavantajate”] v. la p. 139-180 suportul elaborat, tipărit și prezentat în seminar de Gheorghe Sarău: Limba şi cultura romani în sistemul educaţional românesc, conținând: Limba, istoria, tradiţiile şi cultura romilor. Primele întrebări - primele cunoştinţe, Bibliografie în domeniul romanipenului educaţional şi modalităţile de consultare a lucrărilor, Alte date importante ale romilor, Limba, istoria şi tradiţiile rromilor în sistemul educaţional din România, Măsuri şi direcţii strategice ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării privind predarea limbii romani şi învăţământul pentru romi (perioada mai 1998 - ian. 2007).

Pineapple Torj, Ciprian [coord.:] 2008, Empatie în dezvoltarea socială. Empathy in social development. Raport annual 2007. Annual Report 2007, Oradea: Editura Primus [©: Ruhama Foundation], 200 p. (101 p. în română + 99 p. în engleză), [ISBN: 978-973-88852-0-2]; v. p. 31 – în română şi engleză: Gheorghe Sarău (foto şi definirea inovării aduse de Fundaţia Ruhama în privinţa grădiniţelor estivale premergătoare şcolii).
Pineapple Inspectoratul Școlar Județean Bihor – Fundația Ruhama – Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului: Olimpiada națională de limba și literatura rromani. Ediția a XIII-a, 2-6 aprilie 2012, Sânmartin – Oradea, județul Bihor, 2012, 20 p. [v. p. 12-18: Gheorghe Sarău, Studii și preocupări privind limba, folclorul și cultura rromilor din România în perioada comunistă (1944-1989)].
Pineapple Grigore, Delia; Neacşu, Mihai; Sarău, Gheorghe [Tacea, Firuţa; Furtună, Adrian Nicolae; Putineanu, Dorina; Enache, Ioana] 2009, Evaluarea politicilor publice educaţionale pentru rromi. Buzău: Alpha MDN, 278 p. + CD, 278 p., ISBN: 978-973-139-100-7 [Gheorghe Sarău citat la: p. 11, 12, 60, 61, 62, 63, 68, 70, 71, 87, 88, 89, 90, 96, 100, 102, 105, 106, 107, 119, 128, 136, 137, 193, 276]. Preluări de fragmente/ pagini din Istoricul învăţământului pentru rromi (1990-2008, autor: Gheorghe Sarău sau din alte materiale ale acestuia) de către alţi co-autori ai volumului mai sus menţionat, prin citare, la p.: 10-12, 60-61-62, 63, 68, 69-70, 70-71,87-88-89-90, 91, 96, 105-109,110-113, 128, 129, 130,131, 133, 135, 136, 143-144, fără citare (p. 143-144), 170, 172-173. În volum, Gheorghe Sarău este prezent cu secţiunile: Legislaţia. Lista selectivă a actelor normative privind învăţământul pentru rromi (sau pentru minorităţi, tangente cu problematica rromă), emise de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, în perioada 1990-2008) - la p. 19-23 -, Formarea cadrelor didactice nerrome care lucrează cu elevi rromi-Rromanipen educaţional (p. 121-126 şi Diagrama Sarău - 2007), Mediatorul şcolar rrom (p. 159-168), Ce ar fi de făcut în educaţie? (p. 197-200)


Pineapple Ionescu, Mariea; Sarău, Gheorghe; Mamina, Miralena 2011, Ghid de bune practici pentru educaţia timpurie a copiilor de 3-5/ 6 ani. “Copiii romi se pregătesc pentru grădiniţă!”, București: [Organizaţia Salvaţi copiii-Speed Promotion, ISBN: 978-973-8942-97-4], 80 p. Coordonator: Alexandrescu.[Contribuţia lui Gheorghe Sarău: p. 13-17, 67-69. Despre Gheorghe Sarău, v. p. 77].

Pineapple Sarău, Gheorghe; Radu, Elena 2011, Ghidul mediatorului şcolar (pentru comunităţi cu rromi), Bucureşti: Editura Vanemonde, 172 p., ISBN: 978-973-1733-28-9 [în parteneriatul UNICEF–MECTS, plan nr. 29829/ 28.02.2011]. Contribuţia autorilor: Gheorghe Sarău, prof. univ. dr. la secţia de limba şi literatura rromani (Universitatea din Bucureşti) şi consilier pentru limba rromani şi rromi (Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului-Direcţia Generală pentru Învăţământ în Limbile Minorităţilor, Relaţia cu Parlamentul şi Partenerii Sociali): cap. II-V din Ghid, cap. 9,10 şi 11 Anexă; cap. 8 Anexă (în colab. cu Elena Radu); Elena Radu, mediator şcolar şi prof. de limba şi istoria rromilor (la Şcoala nr. 136-Ferentari, sect. 5, Bucureşti): cap. I din Ghid; cap. 1. Anexă; cap. 8 Anexă (în colab. cu Gheorghe Sarău); ISBN 978-973-1733-28-9].

Pineapple Sarău, Gheorghe; Radu, Elena 2011, Mic ghid de lucru pentru mediatorii şcolari (pentru comunităţi cu romi), Bucureşti: Editura Vanemonde, 40 p. ISBN 978-973-1733-33-3 [Inițiator - finanțator ediție prescurtată: UNICEF; capitole extrase şi republicate din „Ghidul mediatorului şcolar (pentru comunităţi cu rromi)”, Bucureşti: Editura Vanemonde, 172 p.]. Contribuţia autorilor: Gheorghe Sarău: (Rromanipenul-cheie a succesului şcolar în lucrul cu părinţii şi copiii rromi, p. 1-9; Istoria rromilor. Repere istorice şi culturale, p. 10-11, Calendarul rromilor, p. 12-13), Elena Radu (p. 14-21); Elena Radu şi Gheorghe Sarău (omis de redactori!, Fişe şi tabele de lucru pentru portofoliul mediatorului şcolar, p. 22-37).


Pineapple [Pro Vocaţie, Sastipen, Agenţia "Împreună”] 2012, Manualul integrat „Incluziunea grupurilor vulnerabile prin centre comunitare”, Bucureşti: Pro Vocaţie, Sastipen, Agenţia "Împreună", 362 p., iunie 2012 [Proiect POSDRU/83/5.2/S/55695; Echipa de redactare a volumului: Mariana Buceanu, Gelu Duminică, Minerva Ghinescu, Mariea Ionescu, Dan Jurcan, Georgeta Jurcan, Luminiţa Marcu, Daniel Rădulescu, Gheorghe Sarău [„formator, expert mediere şcolară”, autor al Cap. VII. Mediatorul şcolar pentru comunităţile de romi (p. 310-357)]. Manualul integrat a fost elaborat în cadrul proiectului "Centre comunitare de resurse: instituţii strategice în procesul de îmbunătăţire a situaţiei grupurilor vulnerabile din mediul rural" prin Programul Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investeşte în Oameni!", implementat de "Pro Vocaţie", Ag. "Împreună" şi SASTIPEN. Programul de pregătire s-a desfăşurat la Bucureşti, între 25-30 sept. 2011 şi 7-11 nov. 2011 (v. https://www.academia.edu/ 25336439/Gheorghe_Sar%C4%83u_VII._Mediatorul_%C5%9Fcolar_pentru_comunit%C4%83%C5%A3ile_de_romi).Pineapple Grigore, Delia; Neacșu, Ioan; Balica, Magdalena /.../ 2012, Direcţii strategice de incluziune etno-educaţională a rromilor”, București: Editura Centrului Rromilor “Amare rromentza’, ISBN: 978-606-93312-0-0), 258 p. [p. 93-96: Gheorghe Sarău, Ce ar fi de făcut în educaţie?; Gheorghe Sarău menţionat la p. 36, 89, 90; Cartea a fost lansată în 2 oct. 2012, la sediul “Amare Rromentza”, Intrarea Platon nr.5, sect. 3, Bucureşti].

Pineapple Sarău, Gheorghe; Sandu, Ion; Cordovan, Ionel; Căldăraru, Marius; Koreck, Maria; Iorga, Nicolae [coordonator volum: Gheorghe Sarău; coordonator din partea UNICEF: Luminiţa Costache] 2014, Rromanipen educaţional. Un ghid în sprijinul personalului didactic. Ilustraţii: Eugen Raportoru. Referent: Florin Fleican. Cuvânt înainte: Domokos Szőcs. Redactor: Gheorghe Sarău, Bucureşti: Editura Vanemonde (pentru Reprezentanţa UNICEF în România şi Ministerul Educaţiei Naţionale), 146 p. ISBN: 978-973-1733-55-5 [„Ghid elaborat de către UNICEF în cadrul Campaniei de participare şcolară „Hai la şcoală!”].Pineapple Ionescu, Mariea; Sarău, Gheorghe; Stamin, Anca; Varodi, Lavinia; Manole, Mihaela 2015, Grădinița estivală – o șansă pentru copiii din comunități defavorizate, cu prioritate romi.Ghid de bune practici pentru educaţia timpurie a copiilor de 3-5/ 6 ani. “Copiii romi se pregătesc pentru grădiniţă!”, București: [Organizaţia Salvaţi copiii - Speed Promotion, ISBN: 978-606-8344-09-6], 72 p. [Coordonator: Gabriela Alexandrescu. Contribuţia lui Gheorghe Sarău: p. 17-19,21; despre Gheorghe Sarău, v. p. 77]; reeditarea revizuită a ghidului din anul 2011.Pineapple FICE - România 2015, Misiune și acţiune pentru binele copiilor. 1990-2015. Mărturii și perspective, București: Editura Semne, 214 p. [ISBN: 978-606-15-0704-7]. Gheorghe Sarău: Fice România la 25 de ani, p. 62-63.


Pineapple Inspectoratul Şcolar Judeţean Ialomiţa, Concursul naţional şcolar de istoria şi tradiţiile rromilor. Ediţia a VIII-a. Slobozia, 15-17 aprilie 2015, Slobozia: ISJ Ialomiţa, 2015, 30 p. [v. la p. 6-15: Gheorghe Sarău, Ziua internaţională a rromilor – 8 aprilie. Ce a fost cu un deceniu înainte de 1970 în mişcarea internaţională rromă?].

Pineapple Cordovan, Ionel; Sarău, Gheorghe; Cordovan, Noemi; Baicu, Mariana 2017, Ghidul profesorului de limba rromani, Oradea: [Editura PRIMUS], 278 p., ISBN: 978-973-0-25128-9. Redactor: Cordovan Ionel. Prefață: p. 4-5: Gheorghe Sarău].

Copyright © Toatre drepturile rezervate | Astrocat