ISTORIA, LIMBA ȘI TRADIȚIILE RROMILOR


Pineapple Wlislocki, Dr. Heinrich 2000, Despre poporul nomad al rromilor. Imagini din viaţa rromilor din Transilvania, Bucureşti: Editura ATLAS, 304 p.Traducere din limba germană în limba română de Octavian Rogojanu. Traducere din limba rromani în limba română: Camelia Stănescu, Vasile Ionescu şi Delia Grigore. Prefaţă la ediţia în limba română de Delia Grigore şi Vasile Ionescu. Redactarea textelor, sintagmelor şi cuvintelor în limba rromani comună de Gheorghe Sarău”.
Pineapple Farcaş, Cătălina şi Dorobăţ, Nicolae [coordonatori:], Sarău, Gheorghe; Cucoş, Constantin; Grigore, Delia; Petcuţ, Petre [autori] 2004, MESPE - o cale spre descoperirea identităţii rome, ediţia a II-a, Iaşi: Editura Pim, 276 p. Ed. I și Ed. a II-a: 2004. ISBN: 973-716-084-3 [Proiect Socrates. Comenius 2.1 realizat cu sprijinul Comisiei Europene]; v. p. 3-16: Gheorghe Sarău, De ce un învăţământ nuanţat pentru rromi?; p. 55-74: Gheorghe Sarău, Incursiune în trecutul şi prezentul limbii rromani: Limba rromani-limbă indiană; Încadrare genealogică şi tipologică; Situaţia lingvistică actuală în India privind limbile indiene; Contribuţia limbii rromani la clarificarea unor probleme vizând exodul şi migraţia rromilor; Structura dialectală a limbii rromani; Bibliografia lucrărilor citate în lucrare; v. în vol. și: Alfabetul limbii rromani; p. 55-74: Gheorghe Sarău, Ghid de conversaţie român-rrom în spaţiul şcolar; Fişă de evaluare; Cheia fişei de evaluare].

Pineapple Alexandrescu, Gabriela [președinte executiv – Organizația Salvaţi Copiii] 2004, Tradiţii ale romilor din spaţiul românesc. Roma Traditions in the Romanian Area, Bucureşti: Salvaţi Copiii!”, 150 p. [p. 1-76 în lb. română, p. 77–149 în engl.]. Consilier pentru limba rromani: conf. dr. Gheorghe Sarău. Redactor: Miralena Mamina, coordonator program Organizația Salvaţi Copiii. ISBN: 973-0-03353-6.

Pineapple Grigore, Delia; Sarău, Gheorghe 2006, Istorie şi tradiţii rrome, Bucureşti: Salvaţi Copiii. Coordonator: Gabriela Alexandrescu. Redactor: Miralena Mamina, 104 p., ISBN: 973-0-04492-9 și 978-973-0-04492-8 [Gheorghe Sarău: p. 4-32, p. 75-80, p. 99-102, iar p. 83-86 în colab. cu Delia Grigore, Contribuţia rromilor la cultura universală şi naţională]

Pineapple Stănică, Talida 2014, Kestiuni rome. O incursiune în cultura, istoria şi tradiţiile romilor. Ediţie bilingvă. Traducere în limba rromani: profesor mast. Ionel Cordovan. Prefaţă: prof. univ. dr. Gheorghe Sarău. Coordonator volum şi design grafic: Bianca Constantin. Concept: Monica Cornea şi Valentin Rupiţă, Bucureşti: [Partida Romilor “Pro-Europa”], 100 p.” [ISBN: 978-973-0-17917-0]; v. p. 6-7: Gheorghe Sarău, [Prefață] Știaţi că…? Sau cum să aflaţi simplu și pe înţelesul tuturor cele mai importante repere din intimitatea spirituală a rromilor. Ʒanenas ke…? Vaj sar te arakhen sades thaj p-e savorrenqo xatǎripen e maj śerutne repèrurǎ anθar e rromenqo oděsqo ӡenutno ӡivipen.


Copyright © Toatre drepturile rezervate | Astrocat