LIMBA RROMANI ÎN SISTEMUL EDUCAȚIONAL ȘI ÎN CONTEXTUL ALTOR LIMBI ALE MINORITĂȚILOR DIN ROMÂNIA/ MINORITĂȚI ȘI RROMI


Pineapple Murvai, László [Redactor - coautor:] 1999, Configuraţia actuală a învăţământului pentru minorităţile naţionale din România, Cluj Napoca: Editura Studium, 116 p. ISBN: (73-9422-35-7. Redactori: Leman Ali, Christiane Cosmatu, Attila Klarik, Ivan Kovaci, Gheorghe Sarău, Ildikó Szatmári, Vieroslava Timar]; v. p. 65-66: Gheorghe Sarău, Limba rromani şi p. 76 -77: Numărul studenților înscriși (rromi). Murvai, László [Redactor-coordonator:] 1999, La configuration actuelle de l' enseignement pour les minorités nationales de Roumanie. The Present - day Educational System for National Minorities in Romania. Die Gegenwartige Struktur des Unterrichts in der Sprache der Nationalen Minderheiten in Rumaniein, Cluj Napoca: Editura Studium, 350 p. Redactori: Leman Ali, Christiane Cosmatu, Attila Klarik, Ivan Kovaci, Gheorghe Sarău, Ildikó Szatmári, Vieroslava Timar [Ministère de L'Education Nationale de Roumanie - Direction Générale Enseignement pour les Minorités Nationales]; v. Gheorghe Sarău: La langue rromani (68-69), Romany language (181-182), Romani [Sprache] (295-296).
Pineapple Murvai, prof. univ. dr. Olga [Coordonatorul volumului:] 1999, Conferinţa de bilingvism, 16-17 iunie 1997, Bucureşti: Kriterion, 342 p. ISBN: 973-26 0580 4; v. p. 300-331: Gheorghe Sarău, Configuraţia istorică, socială şi lingvistică a colectivităţilor de rromi din România. Criterii pentru delimitarea principalelor dialecte rrome.

Pineapple Murvai, László [Redactor-coordonator:] 2000, Ethosul învăţământului pentru minorităţi naţionale din România. Anul şcolar 1999-2000, Cluj Napoca: Editura Studium, 156 p. ISBN: 973-9422-63-2. Redactori: Ali Leman, Christiane Cosmatu, Ivan Kovaci, Gheorghe Sarău, Vieroslava Timar [Lucrarea a fost inițiată de Ministerul Educaţiei Naţionale din România (Direcţia Generală Învăţământ pentru Minorităţile Naţionale), și tipărită cu finanțarea acordată de Departamentul pentru protecția Minorităților Naționale - Guvernul României; are variante în engleză, franceză şi germană, cu acelaşi număr de pagini, la aceeaşi editură, în acelaşi an, sub titlurile: The Ethos of Education for National Minorities in Romania; L' éthos de l'enseignement pour les minorités nationales de Roumanie; Das Ethos des Unterrichts für Nationale Minderheiten in Rumänien]; v. la p. 57-60: Gheorghe Sarău, Limba rromani.

Pineapple [Centar za multikulturalnost] 2001, Aspekti obrazovanja na jezicima etničkih manjina, Novi Sad: CM [Centar za multikulturalnost]; v. 55-70: George Sarău, Strateški programi Ministarstva za vaspitanje i istraživanje vezani sa školovanjem roma [Programe strategice promovate de MEC în ultimii 3 ani în domeniul şcolarizării rromilor; foto și textul prezentării făcute în cadrul seminarului organizat de CM (Centar za multikulturalnost = Centrul pentru Multiculturalitate) din Novi Sad, pentru cunoaşterea și a experienţei româneşti, în vederea pregătirii Legii Minorităţilor în Voivodina, desfăşurat în 28 aprilie 2001, în Velika Sala Skupštine Vojvodine - Novi Sad].Pineapple Murvai, László [Redactor-coordonator şi co-autor)] 2001, Minorităţi şi învăţământ în România. Anul şcolar 2000-2001, Cluj Napoca: Editura Studium, 208 p. ISBN: 973-9422-11-X. Co-redactori [şi co-autori]: Leman Ali, Christiane Cosmatu, Ivan Kovaci, Gheorghe Sarău, Filip Stanciu, Vieroslava Timar [Lucrarea a fost tipărită de Ministerul Informaţiilor Publice şi de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi în variantele engleză, franceză şi germană, la aceeaşi editură, în acelaşi an, sub titlurile: Minorities and Education in Romania; Minorités et Eenseignement en Roumanie; Minderheiten und Unterricht in Rumänien]; v. p. 61-66: Gheorghe Sarău, Limba rromani.Pineapple Murvai, dr. László [redactor – coordonator] 2002, Timpul prezent în învăţământul minorităţilor naţionale din România. Realizări ale anului şcolar 2001-2002 şi perspective, Cluj Napoca: Editura Studium. Co-redactori și autori: Ali Leman, Christiane Cosmatu, Ivan Kovaci, dr. Gheorghe Sarău, dr. Filip Stanciu, Vieroslava Timar. ISBN: 973-643-017-0 [volum editat de Direcţia Generală de Învăţământ în Limbile Minoriotăţilor din Ministerul Educaţiei şi Cercetării, cu finanţare de la Departamentul pentru Relaţii Interetnice din cadrul Ministerului Informaţiilor Publice; volumul are şi variante în limbile engleză, germană şi franceză], v. la p. 41-49: Gheorghe Sarău, Limba rromani.Pineapple Murvai, prof. univ. dr. Olga [Coordonator:] 2002, Lingua Pax. Interculturalitate şi democraţie. Vol. I, Bucureşti: Editura Cavaliotti [cuprinde lucrările de la "Al doilea colocviu naţional de bilingvism" organizat de prof. univ. dr. Olga Murvai, 9 - 10 iunie 2000, la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine Bucureşti; v. la p. 206-220: Gheorghe Sarău, Mijloace de îmbogăţire a lexicului limbii rromani.Pineapple Anghel, Ionuț; Mihai, Cristi [coordonatori volum:] 2002, Tineret – Minorități Naționale – Democrație. Youth – National Minorities – Democracy, București: Editura Kham [volum bilingv, română - engleză] ISBN: 973-85139-5-2 [v. Gheorghe Sarău: p. 73-107, Reușita modelului românesc privind educația pentru rromi și predarea limbii materne rromani; v. pp. 209-245, The Success of the Romanian Model in Rroma Education and in Teaching Rromani as a Mother Tongue].
Pineapple Barnes, Catherine and Olsthoorn, Manon [Minority Rights Groups International] 2003, The Framework Convention for the Protection of National Minorities. A Guide non-governamnetal Organizations. I Bazutni Konvència vaś o Brakhipen e Nacionalone Minoriteturenqo. Jekh Sikavno vaś Birajikane Organizàcie. Translated by Isabela Mihalache. I ambolditòrka: Isabèla Mihalàke [Bucharest]: Edited by Phoenix Foundation, 22 p. Adviser: PhD Gheorghe Sarău. Konsultànto: Gèorge Saräu. ISBN: 973-8494-10-9.
Pineapple Murvai, László [Redactor-coordonator şi co-autor)] 2003, Dimensiuni ale învățământului minorităților naționale din România. Ediție jubiliară 1993-2003, București [Cluj Napoca: Editura Studium], 196 p. Co-redactori [şi co-autori]: Leman Ali, Christiane Cosmatu, Ivan Kovaci, dr. Gheorghe Sarău, dr. Filip Stanciu, Vieroslava Timar. ISBN: 973-643-040-5 [Lucrarea a fost elaborată de specialiștii Direcției Generale pentru Învățământ în Limbile Minorităților Naționale și Accesul la Educație din Ministerul Educaţiei, Cercetării și Tineretului. Lucrarea a fost finanțată de Guvernul României - Departamentul pentru Relații Interetnice; are variante în limbile engleză, franceză şi germană, la aceeaşi editură, în acelaşi an]; v. p. 49-52: Gheorghe Sarău, Limba rromani.


Pineapple Murvai, László [Redactor-coordonator şi co-autor)] 2003, Der Unterricht für die Nationalen Minderheiten in Rumänien. Jubiläumsausgabe 1993-2003, Bukarest [Cluj Napoca: Editura Studium], 196 p. Co-redactori [şi co-autori]: Leman Ali, Christiane Cosmatu, Ivan Kovaci, dr. Gheorghe Sarău, dr. Filip Stanciu, Vieroslava Timar. ISBN: 973-643-040-5 [Lucrarea a fost elaborată de specialiștii Direcției].

Pineapple Murvai, dr. László; Sarău, dr. Gheorghe, Timar, Vieroslava /…/ 2006, Panorama învăţământului pentru minorităţile naţionale din România în perioada 2003 - 2006, Bucureşti: Editura CNI. ISBN: (10) 973-570-307-6; ISBN: (13) 978-973-570-307-3; v. 53-55: Gheorghe Sarău, Limba rromani; v. p. 57-63: Gheorghe Sarău, Accesul la educaţie al copiilor aflaţi în situaţii de excluziune [volumul a apărut şi în limbile engleză şi germană, cu titlurile: General View of education for national minorities in Romania during 2003-2006, respectiv Panorama des Unterrichts für Nationale Minderheiten in Rumänien in der Zeitspanne 2003-2006; deținem: ediția în engleză și ediția în germană]Pineapple Murvai, dr. László; Sarău, dr. Gheorghe, Timar, Vieroslava /…/ 2006, General View of education for national minorities in Romania during 2003-2006, Bucureşti: Editura CNI Coresi, 188 p. ISBN: (10) 973-570-307-6; ISBN: (13) 978-973-570-307-3; v. p. 53-55: Gheorghe Sarău, The Romani Language; v. p. 57-63: Gheorghe Sarău, III. Access to education for the children wich are socially excluded.

Pineapple Murvai, dr. László; Sarău, dr. Gheorghe, Timar, Vieroslava /…/ 2006, Panorama des Unterrichts für Nationale Minderheiten in Rumänien in der Zeitspanne 2003-2006, Bukarest: Editura CNI Coresi, 188 p. ISBN: (10) 973-570-308-4; ISBN: (13) 978-973-570-308-0; v. p. 55-57: Gheorghe Sarău, The Rromani Sprache; v. p. 59-66: Gheorghe Sarău, III. Zuzang an Erziehung der Kinder befindlich in einer Ausschusslage.

Pineapple Murvai, László (coordonator), Sarău, Gheorghe, Koreck, Maria (coordonator) /…/ 2008: Învăţământul pentru comunităţile lingvistice din România în anii şcolari 2006-2007 şi 2007-2008, Bucureşti: Project on Ethnic Relations, 112 p. ISBN: 978-973-8973-17-6; v. p. 69-77: Gheorghe Sarău, Limba romani.

Pineapple István, Horváth; Tódor, Erika Mária [Editori] 2008, O evaluare a politicilor de producere a bilingvismului. Studii elaborate pe baza prezentărilor din cadrul Conferinţei de la Miercurea Ciuc din 12-13 iunie 2008, Cluj Napoca: Editura Limes - Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, 310 p. ISBN: 978-973-726-359-9; v. p. 194-206: Gheorghe Sarău, Limba rromani. Planificarea lingvistică în România între 1990-2008 [n.n.: Primul raport periodic privind aplicarea Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare în România, MIN-LANG/PR (2010) 11” [difuzat în anul 2011 de CoE] preia 8 pagini din articolul lui Gheorghe Sarău îndeosebi p. 73-80 ale Raportului (p. 67 - v. materialul care face obiectul notelor 67 şi 68), p. 68 (v. materialul care face obiectul notei 71), p. 70-71 (v. materialul care face obiectul notelor 77 şi 78), p. 72 (v. materialul care face obiectul notelor 82 despre contribuţia lui Gheorghe Sarău la promovarea limbii rromani)].

Pineapple Saramandu, Nicolae; Nevaci, Manuela 2009, Multilingvism şi limbi minoritare în România, Bucureşti: Academia Română: Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti”, 92 p. ISBN: 978-606-92176-8-9; v. p. 38: „[...] În România, eforturile de standardizare sunt în primul rând rezultatul muncii profesorului Gheorghe Sarău, care a alcătuit o variantă purificată a limbii romani, folosită acum în învăţământ.”.

Copyright © Toatre drepturile rezervate | Astrocat