MANUALE DE ISTORIA ȘI TRADIȚIILE RROMILOR


Pineapple Petcuţ, Petre; Grigore, Delia; Sandu, Mariana 2003, Istoria şi tradiţiile rromilor, Bucureşti: Editura Ro Media, 116 p. Referenți: Carol Căpiță, lect. dr. la Facultatea de Istorie, Universitatea [din] București; Liviu Cernăianu, autorul Programei de istoria și tradițiile rromilor pentru cl. a VI-a și a VII-a; Gheorghe Sarău, conf. dr. la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, secția de limbă și literatură rromani, Universitatea [din] București. Copertă și ilustrații: Eugen Raportoru. Redactare: Gheorghe Sarău. Layot design: Victoria Dumitrescu. ISBN: 973-86043-7-0 [Responsabil proiect UNICEF: Gheorghe Sarău; Destinat profesorilor care predau ora de istoria şi de tradiţiile rromilor la clasele a VI-a şi a VII-a şi elevilor liceeni care studiază disciplina în mod opţional].


Pineapple Grigore, Delia; Petcuţ, Petre; Sandu, Mariana 2005, Istoria şi tradiţiile minorităţii rromani. Manual pentru clasele a VI-a - a VII-a, Bucureşti: Editura Sigma, 104 p. Referenți: conf. dr. Gheorghe Sarău, Universitatea București; Anișoara Budici – Liceul “George Călinescu” – București. ISBN: 73-649-194-3 [În descrierea CIP, ordinea autorilor este Petre Petcuț, Delia Grigore, Mariana Sandu].

Pineapple Sandu, Ion 2018, Istoria și tradițiile minorității rrome. Manual pentru clasa a VI-a, București: Editura didactică și pedagogic S. A. – Ministerul Educației Naționale, 2018, 112 p. cu ilustrații. ISBN: 978-606-31-0629-3 [redactor - tehnoredactor, foto: Gheorghe Sarău].Copyright © Toatre drepturile rezervate | Astrocat