MATERIALE ÎN LIMBA RROMANI UTILIZATE LA NIVEL PREȘCOLAR/ CLASE PREGĂTITOARE


Pineapple Hill, Eric 1994, Kaj si o Rukun amaro?, Paris: Rromani Baxt - The Group of Research and Action in Rromani Lingustics, [22 p.]. Translated into Romani by O.[rhan] & B.[eljki] Galush, G. Sarău, C. Stănescu, G. Demeter, J. Duka and Z. Goseni. [Original title: “Where’s Spot?”, 1980, Londra: Ventura Publisching Ltd.”. ISBN: 2-9507850-2-6.Pineapple Hill, Eric 1994, O Rukun ӡal and-i skòla? [Translated into Romani by O[rhan] & B.[ehljulj] Galiuś, J. Dùka and Z. Gosèni, Gheorghe Sarău fiind omis din eroare], [Paris]: Rromani Baxt – C.E.E. [INTERFACE Collection], [22 p.] [ISBN: 2-9507850-1-8]. [Original title: “Spot Goes to School”, 1984, Londra: Ventura Publisching Ltd.”; Coordonator pentru publicaţiile în limba rromani: Marcel Couthiade, şeful grupului „The Group of Research and Action in Rromani Lingustics”]. [„Printed and bound in Singapore by Tien Wah Press (Pte) Ltd.”].Pineapple Hill, Eric 1995, I bari lavenqi pustik e Rukunesqiri. Spot’s Book of Words. Le grand livre des mots de Spot. [ediţie trilingvă: rromani – engleză – franceză]. French translation: Luc Bonnet. [The translation into Rromani: Adam Andrasz, Adam Gejza, Dr. Andrej Mirga, Bajram Haliti, Behljulj Galiuś, Camelia Stănescu, Dr. Donald Kenrick, Dragana Stefanović, Ferdinand Koći, Giorgi Čočov, Prof. Georgi Demeter, Prof. Gheorghe Sarău, Ioan Mirescu, Jean-Luis Tudela, Jèta Dùka, Marcel Cortiade, Kujtim Paćaku, Luludi [Florina] Zoltan, Dr. Naděźda Demeter, Nora Costache, Dr. Olah Vlado, Orhan Galiuś, Pëllumb Furtuna, Dr. Rajko Đurić, Prof. René Gsell, Santino Spinelli, Stevo Radosavljević, Vangelis Marsellos & Zàja Gosèni, [Paris]: Rromani Baxt (Warszawa – Paris – Tirana) – E.U, [26 p.] [ISBN: 2-9507850-3-4] [INTERFACE Collection; published „with the support of the European Union and of the Gypsy Research Center of the Paris University „René Descartes””].

Hill, Eric 1995, I bari lavenqi pustik e Rukunesqiri. El gran libro de las palabras de Rukún. O grande livro das palavras de Rukún [originalul: Spot’s Book of Words, 1988, London]. [ediţie trilingvă: rromani – spaniolă – portugheză]. [The translation into Rromani: Adam Andrasz, Adam Gejza, Dr. Andrej Mirga, Bajram Haliti, Behljulj Galiuś, Camelia Stănescu, Dr. Donald Kenrick, Dragana Stefanović, Ferdinand Koći, Giorgi Čočov, Prof. Georgi Demeter, Prof. Gheorghe Sarău, Ioan Mirescu, Jean-Luis Tudela, Jèta Dùka, Marcel Cortiade, Kujtim Paćaku, Luludi [Florina] Zoltan, Dr. Naděźda Demeter, Nora Costache, Dr. Olah Vlado, Orhan Galiuś, Pëllumb Furtuna, Dr. Rajko Đurić, Prof. René Gsell, Santino Spinelli, Stevo Radosavljević, Vangelis Marsellos & Zàja Gosèni, Madrid: Editorial Presencia Gitana [26 p.] [ISBN: 84-87347-22-3] [INTERFACE Collection; „se edita con el apoyo de la Comisión Europea”: Centre de recherches tsiganes”].


Pineapple Sarău, Gheorghe; Murvai, László; Nuică, Elena - UNICEF, MEC, ROMANI CRISS] 2001, Vocabular trilingv român–maghiar–rrom ilustrat. Pentru uzul învăţătorilor de la clasele I cu elevi rromi, Bucureşti: Vanemonde, 100 p. [ISBN: 973-85501-0-6] [Selecţia cuvintelor din abecedarele româneşti: învăţătoare Elena Nuică; Selecţia cuvintelor din abecedarele maghiare şi traducerea lor în limba română: dr. Murvai Laszló; Selecţia cuvintelor comune din corpusul maghiar şi român, în vederea ilustrării şi echivalării lor în limba rromani: dr. Gheorghe Sarău; p. 11-70; p. 71–85:Autori: dr. Gheorghe Sarău şi dr. Murvai Laszló, Vocabular român–maghiar–rrom); p. 86–99: Autori: dr. Gheorghe Sarău şi dr. Murvai Laszló, Vocabular maghiar –român- rrom)].Pineapple Aït Siameur, Farïd; Benyaia, Saâd 2002, Ajkuk [Farïd Aït Siameur - Kabylie (lb. berberă); Algeria – cântăreţul şi autorul textului Ajkuk (numele unei broscuţe); Saâd Benyaia (Maroc – autorul ilustraţiilor), Loc publicare: Pernik [Bulgaria]: Art Forum, [18 p. + 2 coperţi I şi IV]. Translacia: Mihaela Zătreanu thaj Gheorghe Sarău [Jekh śośoj thaj e semiològură. Un iepure și semiologii, de Umberto Eco, p. 16]. Ediţie în limbile: română, bulgară, maghiară şi rromani, realizată de partenerii: România: Ministerul Educaţiei şi Cercetării (Direcţia Învăţământ în Limbile Minorităţilor), Institutul Intercultural Timişoara, Uniunea Bulgară din Banat, France: ”Peuple et Culture”, Ungaria: Foundation for Human Rights and Peace Education, Bulgaria: Balkan Foundation for Cross Cultural Education and Understanding ”Diversity”; Art Forum] [Ed. iniţială: Ajkuk [Texte imprimé]: Auteur/ Interprète: Farid Aït Siameur, conte en français-arabe-kabyle-breton/ Aït Siameur; ill. de Saâd Benyahia; Éditeur: Paris: Peuple et culture, 1999, Collection: Comenius].Copyright © Toatre drepturile rezervate | Astrocat