SOCIOLOGIE


Pineapple Zamfir, Elena; Zamfir, Cătălin [coordonatori] 1991, Ţiganii între ignorare şi îngrijorare, Editura “Alternative” [… consultanţi ştiinţifici: Ion Sarău [?]...]

Zamfir, Elena; Zamfir Cătălin [Coordinators...:] 1993, The romany population. Socio-economic situation and coordinates of a support programme. Series: Social Policy, No 8, January 1993, Bucharest, 38 p. [Scientific advisers: Gheorghe Nicolae, Mihai Merfea, Sandu Dumitru, Septimiu Chelcea, Lazăr Vlăsceanu, Maria Constantinescu – Codruț, Gheorghe Sarău].


Pineapple ECHOSOC; raport elaborat de Sorin Cace, Filip Stanciu, Gheorghe Sarău, cu o traducere a textului în rromani de Isabela Mihalache, p. 17-32] 2002, Educaţia copiilor romi. Specificităţi şi perspective integrate, Bucureşti: ECHOSOC - Fundaţia pentru recuperare, integrare şi promovare socială [broșură editată în parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC), Agenţia pentru Dezvoltarea Comunitară “Împreună“ şi Biroul Internaţional al Muncii (BIM), 32 p. [p. 1-16 + p. 17-32].
Pineapple Macavei, Elena [Coordonator] 2008, Ţiganii: Romii. Realităţi şi perspective, Sibiu: Editura Asociaţiunii Astra [Lucrări prezentate la simpozionul „Educaţia şi integrarea socială a populaţiei de etnie rromă”. Abordări istorice, sociale, etnografice, culturale, psihologice, pedagogice, 10 - 11 octombrie 2008, organizat de: ASTRA (= Asociaţiunea Transilvană pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român), Instituţia Prefectului Judeţului Sibiu, Consiliul Judeţean Sibiu şi Universitatea “L. Blaga” Sibiu]; v. p. 169-178: Gheorghe Sarău: Programe de succes ale Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului privind învăţământul pentru rromi; p. 179-191: Gheorghe Sarău, Limba rromani. Planificarea lingvistică în România între 1990 – 2008.

Copyright © Toatre drepturile rezervate | Astrocat