TEXTE BIBLICE TRADUSE ÎN RROMANI


Pineapple [Matei, Evanghelistul] 1996, Evanghelia pala o Matei. Rromaní (dialectul ursarilor) - română, Bucureşti: SBIR, 108 p. București: Tipografia “Viață și sănătate” („Printisardo catar e Societatea Biblică Interconfesională anda-i România”). Trad.: „Ştefan Bârniş. Revizori din partea Societății Biblice Interconfesionale din România: Preot B. Pál, Prof. Gheorghe Sarău.

Pineapple [Marcu, Evanghelistul] 1996, Evanghelia pala o Marco. Romaní (dialectul căldărarilor) - română, Bucureşti: SBIR (“Printisardo catar e Societatea Biblică Interconfesională anda-i România”). Traducători: Gheorghe şi Ioan Vaida. Referat de specialitate: Gheorghe Sarău.


Pineapple [Fundația Providența] 2002, Biblikane teksturenqo kidipen anθ-i rromani ćhib. Culegere de texte biblice în limba rromani. Kotora anθar o Devlikano lil. Fragmente din Sfânta Scriptură, Bucureşti: Editura Kriterion [Finanțator: Fundaţia Providenţa], 134 p. ISBN: 973-26-0703-3. Traducere: conf. univ. dr. Gheorghe Sarău – profesor la de limba rromani la secția de limbă și literatură rromani a Facultății de Limbi și Literaturi Străine – Universitatea din București; Selecția textelor biblice și ordonarea cronologică: Florin Nasture și Gheorghe Sarău. Cuvântul înainte: Florin Nasture, student rrom la Facultatea de Teologie Baptistă a Universității din București. Redactarea, Notă asupra ediției și Vocabular Biblic: Gheorghe Sarău (v. p. 120 – 132: Gheorghe Sarău, Biblikano leksikòno. Vocabular biblic), Culegere computerizare: Gheorghe Sarău. Ilustrații și copertă realizate de pictorul rrom: Eugen Raportoru.
Pineapple [Luca, Evanghelistul] 2005, I Evangelia tar o Lukas iazmыși p amari čhip. Evanghelia după Luca tradusă de Cristian Moisescu în limba rromă (dialectul spoitorilor), Călăraşi: S.C. Alas S.R.L., 118 p. [“Lucrarea este tipărită prin cheltuiala traducătorului și se împarte creștinilor ortodocși rromi spoitori”]. [Traducere: Sorin Cristian Moisescu]. [Prefață: Gheorghe Sarău, Cuvântul biblic în dialectul rromilor spoitori, p. I-III.
Copyright © Toatre drepturile rezervate | Astrocat