TEZE DE DOCTORAT DEDICATE LIMBII RROMANI


Sarău, Gheorghe 1998, Dialectul romilor spoitori (xoraxano) din România. Teză de doctorat elaborată de Gheorghe Sarău sub îndrumarea doamnei prof. univ. dr. Lucia Wald şi susţinută public în ziua de 28 septembrie

Pineapple 1998, în Sala de consiliu a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine-Universitatea din Bucureşti [Comisia care a acordat titlul de doctor în filologie: prof. univ. dr. Sanda Râpeanu - decanul Facultăţii, prof. univ. dr. Lucia Wald, îndrumător, prof. univ. dr. Gheorghe Mihăilă - Universitatea Bucureşti și membru al Academiei Române, cercetător ştiinţific pr. I doc. Andrei Avram - Institutul de Lingvistică, prof. univ. dr. Gheorghe Bolocan – Universitatea Craiova); referate neoficiale prezentate de: dr. Vladimir Drimba şi de dr. Marcel Courthiade - INALCO Paris], Facultatea de Limbi și Literaturi Străine-Universitatea din București, 1998, 411 p. + 169 (Anexă). – au fost multiplicate doar 4 exemplare manuscrise oficiale: unul la Biblioteca Națională - BCU , unul la MEN, două la autor (dintre care unul a fost trimis de acesta la concursul “Amico Rom” din Italia, acasă rămânând doar un exemplar).


Pineapple Sarău, Gheorghe 2001, Dialectul romilor spoitori din România. Teză de doctorat susţinută de Gheorghe Sarău în data de 28 septembrie 1998 la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine Bucureşti sub îndrumarea doamnei prof. univ. dr. Lucia Wald, Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti, 279 p. ISBN: 973-575-561-0.Pineapple Sumi, Yusuke 2017, Elemente românești în graiul rromilor din Poiana - Turda. Prefaţă: Petre Gheorghe Bârlea. Colecţia “Aula Magna”, București: Editura l Literaturii Române, 290 p. ISBN: 978-973-167-413-1. Referenți știinţifici: prof. univ. dr. Gheorghe Sarău, Universitatea din București; prof. univ. dr. Alexandru Gafton - Universitatea “Al. I. Cuza” din Iași; conf. univ. dr. Florentina Nicolae - Universitatea “Ovidius” din Constanţa.Copyright © Toatre drepturile rezervate | Astrocat